GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103630
Eigersund (1101) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eldrivatnet
(Sist oppdatert 07.okt.2009)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ei flomskredvifte ved utløpet av Mellombekken i Eldridvatnet. Mye stein-/blokkrikt materiale som er dårlig sortert. Bedre sortert og mer finkornig materiale distalt i vifta mot veien. Det har vært tatt ut masser fra 2 store massetak, disse er nå nedlagt. Det beste materiale er utdrevet, men det er fremdeles masse igjen mellom de to uttakene. Disse massene kan benyttes ved behov.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse