GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103632
Eigersund (1101) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Birkjemoen
(Sist oppdatert 07.okt.2009)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Birkjemoen er en terrasse i breelvavsetningen ved utløpet av Eldridvatnet sør for elva. Terrasseflata ligger 4-5 meter over elvenivå. Trolig sortert og lagdelt grusig sand. Korresponderer med Homsemoen (forekomsat 5) nord for elva. Forekomsten må undersøkes nærmere med hensyn til kornstørrelse, men ligger veiløst til og synes ikke interessant for kommersiell drift.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse