GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103634
Eigersund (1101) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Homsemonen
(Sist oppdatert 07.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse 4-5 meter over elvenivå. Korresponderer med Birkjemoen sør for elva. Trolig sortert og lagdelt sand og grus, men dette må undersøkes nærmere. Forekomsten kan være en viktig lokal ressurs.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse