GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103636
Eigersund (1101) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Klubben
(Sist oppdatert 07.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Liten ryggformet breelvrest med nedlagt gårdsmassetak. Fjell i dagen nedenfor ryggen mot elva viser begrenset mektighet. Sortert sand og grus, men lite aktuell for byggetekniske formål.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse