GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103638
Eigersund (1101) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Helleland kyrkje
(Sist oppdatert 07.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en elveslette som ligger 3-4 meter over elvenivå. Materialet består trolig av lagdelt sand og grus. Ingen åpne snitt. Kirke og kirkegård ligger sør-øst i avsetningen. E18 krysser avsetningen i nord. Forekomsten kan inneholde masser egnet for teknisk bruk, men beliggenhet og arealbruk gjør uttak mindre aktuelt.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse