GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103640
Eigersund (1101) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Byrkeland
(Sist oppdatert 07.okt.2009)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en erosjonsrest av en breelvavsetning. Terrasseflata ligger mellom 5-10 meter over vannivå i elva. Massene består av sortert sand og grus.Det blir tatt ut og foredlet masser ved knusing og sikting. Forekomsten er en meget viktig lokal ressurs. Jernbanen krysser terrassen.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse