GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103644
Eigersund (1101) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hageneset
(Sist oppdatert 07.okt.2009)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en del av samme randmorene som forekomst 9, Fotland. Ryggformet avsetning med betydelig mektighet (>10 meter). Materialet er usortert med blokkig og steinig grus. Trolig mere masse i denne forekomsten enn i forekomst 9. Det er tidligere tatt ut masser fra ett mindre massetak i avsetningen. Gjennom foredling ved knusing og sikting kan massene gi tilfredsstillende egenskaper for enklere tekniske formål.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse