GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103650
Eigersund (1101) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hedland
(Sist oppdatert 07.okt.2009)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en haugformet breelvavsetning med liten mektighet og utbredelse, ca. 1-2 meter sortert sand og grus over finsand og silig sand. Mesteparten av materialet er utdrevet og det er nå anlagt golfbane i området.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse