GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103654
Eigersund (1101) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vind
(Sist oppdatert 04.jun.1997)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i en forholdsvis mektig (>10 meter) moreneavsetning i dalsiden. Materialet er sortert sand med noe stein og blokk. Sannsynligvis er det tilsvarende masser på vestsiden av vegen, nordover mot Nodlandsvatnet. Massene har på grunn av beliggenheten kun lokal interesse.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse