PUKKDATABASEN

Forekomstområde 103658
Eigersund (1101) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hellvik
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Anortositt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en mindre ås og består av bergarten anortositt. Den inneholder tre fargevarianter som alle synes å være middelskornet. En hvit variant synes å utgjøre ca. 60% av volumet, mens en lys- til mellomgrå variant utgjør ca. 40%. I tillegg finnes en grønn type (bilde) som opptrer i ganger og har en svært liten volumandel. Vurdert ut fra boresynk er den hvite noe svakere mekanisk sett enn den grå. Ca. halvparten (3 mill. tonn) av forekomsten er tatt ut. Pukkverket ligger ca. 9 km fra Egersund, knapt 2 km fra jernbanen og 3 km fra kai i Hellevik. Det blir eksportert stein til Danmark og Tyskland. Produktnavnet er Hellviksplitt. Bergarten tilhører en større anortosittkropp. Den er massiv men er blitt utsatt for omfattende omvandling slik at betydelige deler av bergarten har en lysere farge. De uomvandlede delene forekommer i uregelmessige kropper og er oftest krysset av lysgrønne ganger. Noen få skjærsoner sees i bergveggene, men har liten betydning for drift eller kvalitet. Det er ingen begrensning mot dypet.

Det er tatt prøver av forekomsten i forbindelse med pukkundersøkelser i Rogaland i 1990. Ytterligere prøvetaking i 1998.

Bilder
1. 0versikt over bruddområdet


Faktaarket ble generert 06.02.2023

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse