PUKKDATABASEN

Forekomstområde 103660
Eigersund (1101) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hegrestad
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Anortositt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten inneholder en hvit anortositt med innslag av en grønn- og hvitspettet bergart som ikke er bestemt. Hovedbergarten antas å utgjøre ca. 80-85% av de knuste massene i pukkverket. Bergarten tilhører en av anortosittkroppene i området og den hvite fargen skyldes omvandling av den opprinnelige feltspaten i anortositten. Bergarten for øvrig er krysset av tynne hvite ganger av feltspat som er et uttrykk for omvandlingsprosessen. Enkelte mørke soner 1-5 cm tykke finnes og består av serpentinliknende materiale som er mer eller mindre omvandlet til talk. I østre delen av bruddet er anortositten noe grønnaktig på grunn av innhold av en del grønnlige mineraler som muligens gjenspeiler bergartens opprinnelige mineralsammensetning. Det er tatt prøver av forekomsten i forbindelse med pukkundersøkelser i Rogaland i 1990 og i 1998. Analysene viser at bergarten er godt egnet til de fleste byggetekniske formål.


Faktaarket ble generert 05.02.2023

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse