GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103664
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ims
(Sist oppdatert 19.okt.1996)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en liten breelvterrasse med terrasseflate ca. 45-50 moh. Materialet består av sortert sand og grus med en del blokk i overflata. Fjell i dagen ved foten av terrassen begrenser mektighet og volum. Forekomsten er ikke interessant for kommersiell drift.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse