GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103666
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Høle
(Sist oppdatert 10.okt.1996)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ei breelv-/elveslette gjennomskåret av Høleåna. Snitt mot elva viser sorterte masser av sand/grus. Ingen snitt viser massesammensetning på den store flata ved Høle. Trolig sortert sand/grus, men massesammensetning og mektighet er usikker. Forekomsten er ikke særlig aktuell for kommersiell drift.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse