GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103668
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hogstad
(Sist oppdatert 28.sep.2005)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en moreneavsetning med haugete overflate mellom Lutsivatnet og Riskafjorden med mye blokk i overflata. Grusige masser med stein i masssetakene, men trolig siltig morene mot dypet. 5 nedlagte massetak som alle har begrenset gravedybde i forekomsten. Usikker avgrensing og mektighet. Fjellknauser stikker opp innenfor omrisset i østre deler av forekomsten.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse