GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103670
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vatne
(Sist oppdatert 28.sep.2005)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning med terrasseflate ca. 110 m o.h. ved skytebanen på Sandbakken. Det er 2 massetak i forekomsten som begge viser snitt med ensgradert sand i hele profilet. Mektigheten er trolig stor, med siltige masser mot dypet. Forekomsten er bebyggd, og uttak er derfor ikke aktuelt. På toppen er det anlagt skytebane.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse