GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103672
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Foss-Vatne
(Sist oppdatert 28.sep.2005)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse øst for utløpet av Kyllesvatnet. Terasseflata ligger 40-45 moh. og dette er om lag 10-15 m over vann-nivået i Kyllesvatnet. Noen høyere terrassenivå øst i forekomsten. Materialet i hovedterrassen består av ca. 1.5 m steinig grus over sortert sand og grus. Massene kan benyttes til ulike tekniske formål. Mye av forekomsten er imidlertid oppdyrket og bebygd.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse