GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103674
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tengesdal
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av breelv/morenemateriale på begge sider av Tengesdalen. Massetak vest i forekomsten viser usortert, blokkrik morene med lommer av sortert sand og grus. "Uryddig" massesammensetning. Usikker mektighet og utstrekning. Forekomsten synes ikke å vær interessant for kommersiell drift, men stedvis finnes masse som kan dekke lokale private behov.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse