GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103676
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Levang
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av breelv-/moreneterrasser øst for Skrussfjellet og ved Leang-gårdene. Morenepreget materiale med en del stor blokk. Noe sortert sand og grus i partier. Forekomsten inneholder trolig en god del sand og grus. Usikker massesammensetning i terrassen ved Levang. Det må utføres oppfølgende undersøkelser for å finne nye aktuelle uttaksområder.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse