GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103678
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bråstein
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i grusig morene med noe stein og blokk øst for Bråstein. Det ligger tilsvarende masser langs dalsiden.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse