GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103680
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sviland
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning mellom Sviland og Bråsteinvatnet. "Uryddig" avsetning med ujevn overflate. En del dødisgroper med tjern. Morenehauger midt i forekomsten vest for Espelandstjern. Sør i forekomsten er det 4-5 m steinrikt delvis sortert materiale over sandige masser. Massesammensetning er mer usikker lenger nord, men det er grovt materiale i toppen de fleste steder. Snitt ved kirka på Sviland viser silt i bunnen av avsetningen. Det er et større massetak sør på forekomsten og to mindre ved Sviland. Alle er i dag nedlagt. Deler av forekomsten vurderes som en meget viktig ressurs og best egnet for videre drift er mot nord i fortsettelsen av det søndre massetaket.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse