GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103682
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Seldal
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et breelvedelta ut mot Seldalsvatnet. Mye stein i overflata. Ingen snitt viser sammensetningen mot dypet. Forekomsten kan inneholde masser egnet for veg- og betongformål og dermed være viktig som ressurs, men dette må undersøkes nærmere. Forekomsten er oppdyrket.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse