GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103684
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Røyni
(Sist oppdatert 20.okt.1996)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av 2 små erosjonsrester av breelvmateriale mellom Svikusvatnet og Seldalsvatnet. Usikker massesammensetning og mektighet. Haugete overflate. Forekomsten er ikke interessant for større kommersielle uttak, men deler av forekomsten kan ha lokal interesse.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse