GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103686
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tveit
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av breelvterrasser ved Bråland og Tveit og erosjonsrester ved Svihus. Materialet består av sortert sand og grus under 0,5 meter topplag av (steinig) grus i terrassene. I lavere områder er det myrdannelse og stedvis er avgrensningen usikker mot omkringliggende moreneavsetninger. De volumberegnede breelvavsetningene inneholder masser godt egnet for tekniske formål. Viktig forekomst i forsyningen av byggeråstoff, spesielt til betongformål.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse