GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103688
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Orraberget
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av en esker-rygg ved Hetland og en flate med breelvmateriale ved Orraberget. Et lite massetak i eskeren viser 0.5-1.5 m grus og sand over hovedsakelig sandig materiale. Det er ingen snitt som viser kornstørrelsen i flata ved Orraberget. I begge avsetningene er det masser som kan brukes til byggtekniske formål.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse