GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103690
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Helgaland
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en blokkrik/steinrik moreneavsetning med mye finstoff. For å utnyttes fornuftig må massene foredles ved knusing og sikting. Deter i dag ikke interessant å ta ut masser herfra.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse