GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103694
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Figgjo
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en haugformet breelv-/moreneavsetning med store variasjoner i materialsammensetning og sortering. De 2 største haugene er med i volumanslaget. E-39 krysser avsetningen og begrenser uttaksmulighetene til øversiden av vegen. Massene kan benyttes til alle aktuelle kommunale formål som fyllmasse ol..


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse