GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103696
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vaule
(Sist oppdatert 23.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en mektig breelvavsetning overlagret av 4-5 meter leirholdig morene med en haugete overflate. Snitt i avsetningen viser 15-20 m horisontale lag av sand, grusmed noe stein. Sør i forekomsten er det et stort massetak hvor det er etablert betongfabrikk. Det er tatt ut betydelige mengder både til veg- og betongformål fra forekomsten som er meget viktig i forsyningen av sand og grus som byggeråstoff i distriktet.

Bilder
1. Massetaket og forekomsten sett mot nordøst.
2. Massetaket og forekomsten sett mot nord-nordøst


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse