GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103698
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Skjeveland
(Sist oppdatert 23.jun.2005)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en punktlokalisering av et lite massetak i morenemasser. Forekomsten er uinteressant i ressurssammenheng.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse