GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103700
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Gandal
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning mellom Ganddal og Lonavatnet. Ingen snitt, men trolig breelvmateriale av sand og grus med morene på toppen. Usikker mektighet og avgrensing. De 2 mektigste områdene innenfor forekomsten er med i volumanslaget.Mesteparten av forekomsten er bebygd, og uttak er lite aktuelt.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse