PUKKDATABASEN

Forekomstområde 103702
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Velde pukkverk
(Sist oppdatert 20.jan.2023)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en ås vest for Kyllesvatnet. Bergarten er en grå, massiv, middelskornet granitt, stedvis med antydning til gneisstruktur. Oppsprekkingen er moderat i øvre halvdel av stuffen, liten i nedre halvdel. Avstand til Sandnes er ca. 6 km. Pukkverket synes ikke å være i konflikt med omgivelsene. Strøk/fall-målingen er tatt på en viktig sprekkeretning i bruddet. Ellers er bergarten uten klar lagdeling, men med svak foliasjon. Svært homogen bergart med bare noen få mørke trekk. Meget viktig pukkverk i forsyningen av knuste steinmaterialer i hele regionen.

Bilder
1. Velde Pukk
2. Oversikt over bruddet.


Faktaarket ble generert 06.02.2023

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse