PUKKDATABASEN

Forekomstområde 103706
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bråstein
(Sist oppdatert 08.jun.1997)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger sør for Bråsteinvatnet i nordvest-foten av Krossfjellet. Pga. løsmasseoverdekningen i området er det vanskelig å fastslå forekomstens utbredelse utover størrelsen på bruddet. Bergarten er en middelskornet, grålig, sannsynligvis diorittisk gneis, med innslag (ca.30%) av en basisk bergart (amfibolitt) i form av 4-5 m brede vertikale benker. Ett sted finnes et 0-2 m tykt granittisk, delvis pegmatittisk, legeme. Strøkretningen er noe varierende, 160-190, brattstående lag. Det er ikke mulig å skille ut de forskjellige typene ved pukkverksdriften.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse