STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 103708
Sokndal (1111) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Jøssingfjorden
(Sist oppdatert 04.jun.1997)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en steintipp fra A/S Titania gruver. Alle kornfraksjoner er representert, men mye stor blokk. Forekomsten ligger innerst i Jøssingfjorden. Den er ca. 10 m mektig med areal 150 x 50 m.

1997: Det er ikke tatt ut masse herfra i særlig grad de senere åra. Forekomsten har kun lokal interesse.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse