GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103710
Sokndal (1111) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Åna-Sira
(Sist oppdatert 07.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av 2 breelvterrasser i høyde om lag 30 m o.h. og lavereliggende elveterrasser 3-5 meter over elvenivå. Sentrumsbebyggelsen ligger på elveterrassene, og breelvterrassene ved Log er også bebygd. Materialet i forekomsten består av sortert sand og grus. Det er bare den minste breelvterrassen, Håvollen, som vil være aktuell for framtidig uttak.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse