GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103712
Sokndal (1111) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ålgard
(Sist oppdatert 07.aug.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av 3 mindre breelvterrasser om lag 4-5 meter høye som trolig Inneholder sortert sand og grus. Alle terrassene er oppdyrket og bebygd. Forekomsten synes lite interessant for uttak til veg- og betongformål.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse