GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103714
Sokndal (1111) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Mydlandsvatnet
(Sist oppdatert 07.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en punktlokalisering av en moreneavsetning på sydsiden av Mydlandsvatnet. Morenematerialet er sammensatt av siltig sand med en del stein og blokk. Avsetningen er om lag 5-10 meter mektig og kan brukes som fyllmasse lokalt.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse