PUKKDATABASEN

Forekomstområde 103718
Sokndal (1111) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Rekefjord øst
(Sist oppdatert 18.jan.2023)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Noritt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger på østsiden av Rekefjorden. Bergarten er en jevnkornet, middelskornig mellom- til mørkgrå noritt (jotunitt). Noritten forvitrer i overflata til 1-2 meters dyp. En del malmmineraler, bl.a. magnetitt, ilmenitt, magnetkis og pyritt er godt synlig. Forekomsten savner vanlige strøk/fall-trekk, men noritten går til ubegrenset dyp (langt under sjønivå) og kroppen i sin helhet er orientert nord-syd. Den begrenses i vest av anortositten. Hoveddelen av produksjonen eksporters til andre europeiske land. Mye av forekomsten er allerede tatt ut. Det ble foretatt prøvetaking av forekomsten i forbindelse med pukkundersøkelser i Rogaland i 1990 og i 1998 ble det innhentet nye prøver for analyse.


Faktaarket ble generert 06.02.2023

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse