GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103722
Lund (1112) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Moi
(Sist oppdatert 07.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av breelvterrasser og et elvedelta ved Lund kirke. I den sørlige terrassen er det et nedlagt massetak og materialet her består av sortert sand, til dels siltholdig, grus og en del stein. Elvesletta ved kirken består trolig av bedre sortert sand og grus. I lia nord og sør for forekomsten er det moreneterrasser som muligens inneholder grusig morene.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse