GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103724
Lund (1112) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Moen
(Sist oppdatert 07.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse ca. 3-6 meter høyere enn elvenivået. Materialet består av sortert sand og grus. I partier er materialet finkornig med reine siltlag. Finstoffinnholdet begrenser forekomstens verdi for uttak av sand og grus.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse