GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103726
Lund (1112) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Steinbergmoan
(Sist oppdatert 07.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en morenerygg øst for Steinbergmoan. Materialet er grusig med en del stein og blokk. Vegvesenet har tidligere tatt ut masser her, men forekomsten er i dag mindre interessant for kommersielle uttak.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse