GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103728
Lund (1112) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Steinberget
(Sist oppdatert 07.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en lokalisering av et massetak hvor vegvesenet tidligere har hatt uttak. Massene består av grusig morene med en del stein og blokk i en morenerygg vest for Steinberget. Forekomsten synes i dag interessant bare til lokale formål.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse