GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103730
Lund (1112) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eik
(Sist oppdatert 07.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stor elveslette nord for Housvatnet. Sletta ligger 0,5-3 meter over elvenivå og har noe ujevn overflate. Stor blokk i overflata nord i forekomsten. Materialet består trolig av sortert grus og stein. Liten mektighet begrenser mulighetene for masseuttak. Liten breelvavsetning øst i forekomsten ved gården Handeland. Denne har større mektighet og volumanslaget gjelder denne. Forekomsten synes ikke å være aktuell for uttak i større målestokk, men begrensede uttak til private formål kan være aktuelt.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse