GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103732
Lund (1112) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Austrheim
(Sist oppdatert 05.jun.1997)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Lite massetak i en moreneavsetning øst for Austrheim. Avsetningen er ikke befart.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse