GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103734
Lund (1112) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Handeland
(Sist oppdatert 07.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i en liten moreneavsetning nord for Handeland. Materialet inneholder en del kantet stein og blokk.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse