GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103742
Lund (1112) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Moen
(Sist oppdatert 07.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Liten breelvterrasse ved Moen. Terrasseflata ligger om lag 190 moh. Materialet består av sortert grus og sand. Lagene er forskjøvet og foldet. Nord i forekomsten ligger et mindre massetak, men er lite interessant for videre uttak til tekniske formål.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse