GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103744
Bjerkreim (1114) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ørsdalen
(Sist oppdatert 06.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av breelv - og elveavsetninger på begge sider av Storelva, og strekker seg fra Ørsdalsvatnet til Langelona. Materialet er grovt med en del blokk og stein i overflata. Massene er forholdsvis dårlig sortert, men det grove materialet er godt rundet. Breelvterassene ved Hovland og Nedre Vassbø er mest aktuell for uttak. Uttak av masser har kun lokal interesse.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse