GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103746
Bjerkreim (1114) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Austraumdal
(Sist oppdatert 06.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et lite elve-/breelvdelta ved Austraumdal. Det er ingen snitt som viser kornstørrelsen, men det er trolig et grus- og steinrikt materiale. Det synes lite aktuelt med uttak annet enn til private formål.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse