GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103748
Bjerkreim (1114) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Veen
(Sist oppdatert 06.okt.2009)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en godt utviklet breelvavsetning med terrasseflate 200 m o.h. Materialet består av sorterte skrålag av steinig grus, og grusig sand.

1997: Forekomsten inneholder sannsynligvis masse godt egnet til betongtilslag, men ligger transportmessig noe ugunstig til. Store deler av forekomsten er dyrket. Det er også anlagt campingplass i den søndre delen.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse