GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103750
Bjerkreim (1114) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Torvlehalsen
(Sist oppdatert 06.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av erosjonsrester av breelvavsetning vest for Ytre Vinjevatnet. Toppflata på begge terrassene er ca. 200 moh. Dette korresponderer med høyden av Veenterrassen. Det er sortert sand og grus i avsetningen. Forekomsten inneholder egnede masser for ulike tekniske formål, men beliggenheten gjør utnyttelsen mindre interessant.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse