GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103752
Bjerkreim (1114) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Espeland
(Sist oppdatert 06.okt.2009)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av to markerte breelvterrasser i nivå 200 moh. og lavere elveterrasser. Materialet i breelvterrassene består av sorterte skrålag av sand og grus. Betydelig grusforekomst hvor det tidligere lå en betongfabrikk i forbindelse med massetaket. Det er ikke lenger uttak i forekomsten, men vurderes fortsatt som en meget viktig grusressurs.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse