GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103756
Bjerkreim (1114) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Malmeim
(Sist oppdatert 06.okt.2009)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av 2 breelvterrasser i høyde 200 moh. og noen lavere elveterrasser. Materialet er svært grovt med mye stein. Trolig mer finkornige masser lengst syd i forekomsten. Det er 2 massetak i forekomsten, men ingen er i drift. Betydelig grusressurs. Den nordre terrassen er for en stor del oppdyrket, mens terrassen i syd er mer tilgjengelig for uttak.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse